Ексклузивности, актуелности и медиум од доверба!

Face of the Week

Интервју со Мери Акиевска – Face of the Week

Здраво Мери, благодарност за одвоеното време. За почеток како ти би се претставила пред нашата читателска публика,…

Интервју со Филип Манџуковски – Face of the Week

Пред самиот почеток, како би се претставил Филип Манџуковски пред нашата читателска публика, кој е Филип - кратко…

Интервју со Викторија Варадинова – Face of the Week

Пред самиот почеток, како би се опишала Викторија Варадинова пред нашата читателска публика, која е Викторија -…

Интервју со Дамјан Стоименовски – Face of the Week

Ајде пред самиот почеток, кратко како би се опишал Дамјан Стоименовски пред нашата читателска публика, кој е Дамјан…

Интервју со Петар Костовски – Face of the Week

Пред самиот почеток, како би се опишал Петар Костовски пред нашата читателска публика, кој е Петар - кратко CV?…

Интервју со “Nickarth” – Face of the Week

Пред самиот почеток, како би се опишал “Nickarth” пред нашата читателска публика, кој е “Nickarth” - кратко CV?…

Интервју со Симеон Коруноски – Face of the Week

Во рубриката Face of the Week разговараме со Симеон Коруноски, млад и амбициозен пејач со огромен потенцијал,…

Интервју со Владимир Тодоровски – Face of the Week

Пред самиот почеток, како би се опишал Владимир Тодоровски пред нашата читателска публика, кој е Владимир - кратко…

Интервју со Деспина Царева – Face of the Week

Во рубриката Face of the Week разговараме со Деспина Царева,  познат модел на македонската јавност кој плени со…